یه ماه پیش رفته بودیم استخر

یه خانم مسنی هم اونجا بود و به هر کی میرسید میگفت: "روغن کنجد نمیخواین؟؟ دفعه ی قبل خانما سفارش دادن براشون بیارم ولی امروز که آوردم نیومدن، این همه راه و آوردم میگم دوباره اون همه سنگینی رو برنگردونم"

این خانم خیلی هم با من و مامانم گرم گرفته بود! منم خیلی ازش خوشم اومده بود! (روغن کنجد) رو خیلی بامزه تلفظ میکرد! میگفت:"روغن کنجید" ^_^


امروز هم رفته بودیم استخر

دوباره همون خانم و دیدیم! من داشتم میرفتم پیش مامانم که تو سونا بود، خانمه گفت: "روغن کنجید نمیخواین؟ برو از مامانت بپرس"

گفتم: باشه، رفتم تو سونا به مامانم گفتم این خانمه بازم داره روغن کنجد میفروشه! مامانم گفت: این شگردشه که میگه خانما سفارش دادن نیومدن! گفتم: مگه امروزم میگه واسه خانما آورده؟ گفت: آره

از سونا رفتم بیرون، دوباره خانمه بهم گفت: به مامانت گفتی؟ گفتم: بله ولی نمیخوایم

رفتم تو استخر، خانمه هم اومد، دوباره شروع کرد به حرف زدن که: چند تا خانم سفارش دادن و...

گفتم: خب ازشون شماره میگرفتین بعد از این که مطمئن میشدین امروز میان روغنا رو میاوردین

گفت: "شماره گرفتم ولی هر چی زنگ میزنم جواب نمیده!! اتفاقا یه خانم هم گفت ازشون بیعانه میگرفتی مجبور میشدن بیان، باید همین کار و بکنم"

یه مدت که گذشت دیدم خانمه داره همون حرفای همیشگیش رو واسه یکی تکرار میکنه! خیلی حرصم گرفت، کاملا آشکارا زل زدم بهشون ببینم چیکار میکنن!! خانمی که به عنوان هم صحبت انتخاب شده بود گفت: اسمشون و نمیدونی؟؟ بگو شاید من بشناسم

خانم مسنه هم هی در و دیوار و نگاه میکرد و من من میکرد : اسمش...إإإ... چی بود....

خانم هم صحبته گفت: خب حالا ارزونتر حساب کنی من میبرم

خانم مسنه هم گفت: قیمت اینقدره و ....


خیلی ازش بدم اومد، هی میخواستم اون خانم فریب خورده رو آگاه کنم ولی گفتم به هر حال شاید درست نباشه، چون هم غیبته و هم ممکنه یک درصد اون خانمه راست بگه :|

خب آخه چه کاریه؟؟ میخوای روغن بفروشی خب مثل بچه ی آدم بگو خانم عزیز اگه روغن نیاز دارین من دارم، دیگه چرا ننه من غریبم بازی درمیاری؟؟؟ چرا از حس ترحم مردم سوءاستفاده میکنی؟؟؟ مگه میشه هر دفعه دیگران تو رو سرکار بذارن؟؟ اگه اینطوره خو تو چرا اینقدر ساده ای؟؟؟

واقعا آدم اینجور مواقع نمیدونه چی بگه...

ب ن: وقتی داشتیم برمیگشتیم یه خانمی به خانم مسنه گفت اگه وسیله نداری برسونیمت؟

خانم مسنه گفت: وسیله دارم!!

یعنی سنگینی روغنا رو ماشین تحمل میکرده!!!!!

+پ ن: دوستانی که مایل به امتیاز دهی برای چالش هستند امروز آخرین مهلته! بجنبید :دی

منبع : طلوع من |استخر و روغن!! o_0
برچسب ها : خانم ,روغن ,خانمه ,گفتم ,خیلی ,مسنه ,خانم مسنه ,روغن کنجد ,بودیم استخر ,روغن کنجید ,خانما سفارش ,رفته بودیم استخر